• Beskydy
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • monitoring ľudí bez domova - Bratislava 2010
  • partička
  • Arrival