• Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • Sielpia
  • Szczyrk
  • na Terrynke pri plesíčku
  • Flat alias vydra riečna