• revír
  • na školení
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Simi a Airin
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011