• Beskydy
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Sielpia
  • rumovisko Lešť 2009
  • Balassagyarmat HU