• Szczyrk
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • Szczyrk
  • Sielpia
  • Flat alias vydra riečna