• vymedzenie priestoru
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • Airin