• Szczyrk
  • Skolenie TOPOGRAFIE a ZACHRANARSKEJ KYNOLOGIE Rakova - Korchan 14.,15.8.2010
  • štekaj babena
  • Sielpia
  • Scotty s pani chovateľkou Evou
  • Description: Scotty s pani chovateľkou Evou