• Novy Targ
  • Description: V1 CAC, Národný víťaz
  • Beskydy
  • pátracia akcia Cígelka marec 2010
  • Flat alias vydra riečna
  • rumovisko Lešť 2009