• rumovisko Lešť 2009
  • Szczyrk
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • AIRIN Mysterious Falco