• Medzinárodné cvičenie Poľsko - Czestochowa zlaňovacie techniky
  • Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Flat alias vydra riečna
  • zázrivá silvester 2009