• Szczyrk
  • Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko - Czestochowa
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Szczyrk