• Arrival
  • Airin prvý x označila bezkontaktného figuranta
  • pátracia akcia Cígelka marec 2010
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • Airin, výcvik Podsuchá 2011