• Terrynka - unavené, ale spokojné
  • Szczyrk
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: výcvik
  • resuscitácia manekýna Sokole Kužnica
  • rodinka