• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • revír
  • Beskydy
  • sústredenie na prácu
  • vysmiata Airin