• štekaj babena
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • pátracia akcia Hlohovec
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Flat alias vydra riečna