• Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • Revír - Terchová február 2011 školenie kynológia
  • Beskydy
  • sústredení
  • Scotty