• Beskydy
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • Szczyrk
  • rumovisko Lešť 2009 Airin
  • Szczyrk