• Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • Arrival
  • Beskydy
  • Beskydy