• K LSMP Trusalová 2011
  • Description: Airin a Felo
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • Flat alias vydra riečna
  • maskovanie zranenia Lešť 2011