• ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • Szczyrk
  • Balassagyarmat HU
  • Flat alias vydra riečna
  • rumovisko Lešť 2009 Airin