o plemene

SKCH,PLCH, HUCH,  Caffee Noir Black Avatar "Kofi"

 

 

 

 

 

  • rumovisko Lešť 2009
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • Sielpia
  • flat coated
  • Aslan