• Szczyrk
  • Beskydy
  • Flat alias vydra riečna
  • Airin, výcvik Podsuchá 2011
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011