• dohoda
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Szczyrk
  • Balassagyarmat HU
  • vymedzenie priestoru