• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Flat alias vydra riečna
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Szczyrk