• K LSMP Trusalová 2011
  • Description: páni rozhodcovia
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • Revír - Terchová február 2011 školenie kynológia
  • AIRIN Mysterious Falco
  • Flat alias vydra riečna