• Szczyrk
  • Scotty s pani chovateľkou Evou
  • Description: Scotty s pani chovateľkou Evou
  • flat coated
  • veľmi ťa ľúbim, naozaj!
  • Beskydy