• Szczyrk
  • so švagrinkou na Terrynke
  • Flat alias vydra riečna
  • osvieženie na záver
  • Szczyrk