• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Beskydy
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • fešandy
  • rumovisko Lešť 2009