• testovanie
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: and the winner is :o) Felooooo:o)
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • Beskydy
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej