• Szczyrk
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: páni rozhodcovia
  • Springduodanube Bratislava máj 2011
  • Description: EXC1 CAC
  • monitoring ľudí bez domova - Bratislava 2010
  • pred výstupom na Terynku