• pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Szczyrk
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • milášek Scottynko
  • na dvore