• Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • Flat alias vydra riečna
  • Scotty s bažantom
  • v očakávaní II
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010