• Medzinárodné cvičenie Poľsko - Czestochowa zlaňovacie techniky
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Flat alias vydra riečna