• Szczyrk
  • Beskydy
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • odovzdaný