• na lúke za domom
  • Szczyrk
  • Balassagyarmat HU
  • Balassagyarmat HU
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica