• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • lásky moje
  • Szczyrk
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • rumovisko Lešť 2009 Airin