• vymedzenie priestoru
  • pátracia akcia Hlohovec
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: Reno
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • Beskydy