• Airin prvý x označila bezkontaktného figuranta
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • pátracia akcia Hlohovec
  • Sielpia
  • Sielpia