• flat coated
  • Novy Targ
  • Description: V1 CAC, Národný víťaz
  • Szczyrk
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica