• Arrival
  • Beskydy
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Klubová výstava BA máj 2011
  • Description: EXC2
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik