• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Novy Targ
  • Description: V1 CAC, Národný víťaz
  • milášek Scottynko
  • Sielpia
  • na školení