• Beskydy
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • Balassagyarmat HU
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • partička