• Beskydy
  • Flat alias vydra riečna
  • Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko - Czestochowa