• Szczyrk
  • Szczyrk
  • zázrivá silvester 2009
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Balassagyarmat HU