• lásky moje
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • flat coated
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011