• Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • pochvala od Zbyšeka
  • Beskydy
  • Szczyrk
  • Szczyrk