• rumovisko Lešť 2009 Airin
  • v zápele hry
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • Arrival