• Szczyrk
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • unavený
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • sústredení