• krasavec
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • Sielpia
  • Airin, výcvik Podsuchá 2011
  • Szczyrk