• Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • štekna:o)
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Artuš Black Avatar - Arin