• s novým pánečkom
  • hrdý junior Scotty
  • Arrival
  • Flat alias vydra riečna
  • sústredenie na prácu