• pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • štekna:o)
  • Flat alias vydra riečna
  • s novým pánečkom
  • Beskydy