• Balassagyarmat HU
  • Scotty s bažantom
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • flat coated
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver