• Szczyrk
  • rumovisko Lešť 2009 Airin
  • Revír - Terchová február 2011 školenie kynológia
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • s novým pánečkom