• Balassagyarmat HU
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Beskydy
  • Szczyrk
  • Sowie Hory