• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • krasavec
  • s Alexkom
  • Sielpia
  • Szczyrk