• Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • flat coated
  • rumovisko Lešť 2009 - a mám ho!
  • rodinka
  • testik